Formaty papieru wg normy ISO 216.

Podstawowa w Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216. Najbardziej znanym formatem tego rodzaju jest A4. Norma ta pierwotnie została stworzona przez Niemiecki Instytut Normalizacji – (DIN 476) w 1922 roku.

Norma ISO 216 definiuje trzy serie formatów: A, B i C. Format C określa głównie rozmiary kopert.

format zasadniczyformaty pomocnicze
SZEREG ASZEREG BSZEREG C
Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm]
4A0 1682×2378
2A0 1189×1682
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
format DL 99×210 koperta DL 110×220
C7/6 81×162

W formacie A stosunek krótszego boku do dłuższego jest zawsze jak 1 do √2 (tj. jak bok kwadratu do jego przekątnej), aczkolwiek z zaokrągleniem do pełnych milimetrów. Taki stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze, o takiej samej proporcji boków, jak arkusz wyjściowy. Rozmiary formatu A0 są tak dobrane, aby jego powierzchnia wynosiła 1 m². Kolejne formaty z tej serii są tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów.

formaty aformaty serii A

W formacie B stosunek krótszego boku do dłuższego, jak w formacie A,  jest zawsze jak 1 do √2, natomiast wymiary formatów B są średnią geometryczną z dwóch pośrednich wymiarów A, z zaokrągleniem do pełnych milimetrów np. wymiary boków B1 są średnią geometryczną z boków A1 i A0

formaty bformaty serii B

Seria formatów C jest głównie pomyślana do kopert. Ich numeracja informuje, jakiego rodzaju papier formatu A można bez składania umieścić w danej kopercie, np. do koperty C4 mieści się bez składania papier A4. Jeśli papier A4 zostanie raz złożony na pół, będzie miał wymiary A5 – a zatem zmieści się w kopercie C5. Dwukrotne złożony na pół papier A4 mieści się idealnie w kopercie C6.

formaty cformaty serii C

Ze względu na swoją praktyczność norma ISO 216 jest stosowana w większości krajów świata, z wyjątkiem USA, Kanady, Meksyku i Japonii.

 

System amerykański.

System amerykański jest uproszczonym i nie do końca zdefiniowanym systemem wywodzącym się z tradycyjnego systemu brytyjskiego. Ze wszystkich formatów stosowanych w systemie amerykańskim największe znaczenie praktyczne mają letter ("listowy"), legal ("oficjalny") i executive ("biurowy"). Wszystkie te formaty są definiowane w calach. Amerykańskie wymiary papieru są obecnie standardem w USA, Kanadzie i Meksyku.

Nazwa Cale milimetry Proporcje
Quarto 10 × 8 254 × 203 1,25
Foolscap 13 × 8 330 × 203 1,625
Executive 10½ × 7¼ 267 × 184 1,4483
Government-Letter 10½ × 8 267 × 203 1,3125
Letter 11 × 8½ 279 × 216 1,2941
Legal 14 × 8½ 356 × 216 1,6471
Ledger 17 × 11 432 × 279 1,5455
Post 19¼ × 15½ 489 × 394 1,2419
Crown 20 × 15 508 × 381 1,3333
Large Post 21 × 16½ 533 × 419 1,2727
Demy 22½ × 17½ 572 × 445 1,2857
Medium 23 × 18 584 × 457 1,2778
Royal 25 × 20 635 × 508 1,25
Elephant 28 × 23 711 × 584 1,2174
Double Demy 35 × 23½ 889 × 597 1,4894
Quad Demy 45 × 35 1143 × 889 1,2857
STMT 8½ × 5½ 216 × 140 1,5455
A (Letter) 11 × 8½ 279 × 216 1,2941
B (Ledger, Tabloid) 17 × 11 432 × 279 1,5455
C 22 × 17 559 × 432 1,2941
D 34 × 22 864 × 559 1,5455
E 44 × 34 1118 × 864 1,2941

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem